WELKOM

Deze kampregels zijn bedoeld om iedereen te laten genieten van een aangenaam en veilig verblijf.

AANKOMST

 • Bij aankomst op het kampeerterrein worden de auto’s geparkeerd buiten het terrein aan de Kruupweg. De groepsleiding meldt zich direct bij de kampstaf in het Stafhuisje.
 • Het terrein is op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur beschikbaar.
 • Op de dag van vertrek dient het terrein voor 12:00 uur leeg en schoon te zijn en wordt het door de Kampstaf samen met de groepsleiding gecontroleerd.

PARKEREN

 • Het rijden met auto's, motoren of brommers op het terrein is niet toegestaan.
 • Voor het vervoer van kampeermateriaal zijn karren aanwezig.
 • Per kampeerveld is één parkeerplek beschikbaar op de Kruupweg. Overige auto’s kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein bij het kasteel en/of parkeerplaats Steile Oever.

VUUR

 • Stoken mag. Zo nodig stelt de kampstaf een stookverbod in. Er mag alleen gestookt worden in de ijzeren stookbakken.
 • Vuren dienen bij het verlaten van het kampterrein of voor het slapen gaan uit te zijn.
 • Zorg voor voldoende blusmateriaal. Half verbrand hout naast de stookbakken verzamelen.

buitenkokeneerde

AFVAL

 • Papier en Glas moet worden gescheiden en kan je inleveren in de daarvoor bestemde containers in Ommen of Den Ham.
 • Restafval wordt afgevoerd naar een container aan de Kruupweg. (De afvalverwerker doet aan na scheiden van het restafval!) De kampstaf maakt hiervoor afspraken met de groepsleiding.
 • Groot themamateriaal, kapot kampeermateriaal e.d. zelf afvoeren.

ALGEMEEN

 • De weilanden rond het terrein behoren bij de boerderijen, ze mogen niet betreden worden.
 • Zorg goed voor de natuur! Zorg goed voor de bomen, de struiken en de afrasteringen. Voorkom beschadigingen. Er mogen geen kuilen gegraven worden.
 • Mechanisch geluid, zoals van radio’s en aggregaten, is niet toegestaan. Houdt rekening met elkaar. Loop of speel niet op het kampterrein van een ander en voorkom geluidshinder.
 • Vanaf 23:00 uur is het stil op het terrein.
 • Het gebruik van “alcohol met mate” is toegestaan. Drugs zijn niet toegestaan.
 • Het overtreden van de regels kan inhouding van de borg leiden en/of verwijdering van het kampeerterrein tot gevolg hebben.
 • Los van deze regels zijn de algemene regels van Natuurmonumenten van kracht.